Beograd

Beograd nocu

beograd

Kalemegdan Beograd

Kalemendanska tvrdjava Beograd

belgrade kalemegdan

Beograd - hram Svetoga Save

Svetosavski hram.

parking management Toronto

Knez Mihajlova

Glavna ulica Knez Mihajlova.

handicap access

Državne institucije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SRBIJE
Boris Tadić

za građane:
NARODNA KANCELARIJA PREDSEDNIKA REPUBLIKE
www.narodnakancelarija.rs
Masarikova 5/VI, 11000 Beograd, Srbija
tel. (011) 361-8888, faks 362-0676
e-mail: kancelarijan@narodnakancelarija.rs

za medije:
PRES SLUŽBA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE
www.predsednik.rs
Andrićev venac 1, 11000 Beograd, Srbija
tel. (011) 323-4570 , 3229-290, faks 3030-868
e-mail: press@predsednik.rs
za službene kontakte:
GENERALNI SEKRETARIJAT PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE
www.predsednik.rs
Andrićev venac 1, 11000 Beograd, Srbija
tel. +381 (0)11 3632-007 , 3632-136
e-mail: kontakt.predsednik@predsednik.rs
Novinarske akreditacije
Faks: 011/ 3030-868
E-mail: press@predsednik.rs

Vlada Srbije

VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Nemanjina 11, 11000 Beograd
Tel: 011/36 14 621, 683 166
Nemanjina 22-26, 11000 Beograd
Tel: 011/658 755
www.srbija.gov.rs

Kancelarija za saradnju s medijima

PRESS SLUŽBA
Nemanjina 11
Tel: 011/361 77 09 , 011/361 77 10 , 011/361 77 30
Fax: 011/361 76 97, 011/361 77 06
E-mail: press@gov.rs

ODELJENJE ZA INTERNET
www.srbija.gov.rs
Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2
Tel: 011/ 3139-977, 011/ 3139-988, 011/3139-986, 011/3014-213
Faks: 011/ 3139-985
E-mail: omr@srbija.gov.rs

KABINET PREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA FINANSIJA
dr Mirko Cvetković, predsednik Vlade i ministar finansija
Nemanjina 11
Tel: 011/ 361 77 19
Fax: 011/361 76 09
E-mail: predsednikvladesrbije@srbija.gov.rs

KABINET ZAMENIKA PREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Ivica Dačić, zamenik predsednika Vlade i ministar unutrašnjih poslova
Beograd, Nemanjina 11
Tel/Faks: 011/ 361 75 86
E-mail: kabinet.zpv@srbija.gov.rs

KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE
Jovan Krkobabić, potpredsednik Vlade
Beograd, Nemanjina 11
Tel/Faks: 011/ 361 7587

KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE
Božidar Đelić, potpredsednik Vlade
Beograd, Nemanjina 11
Tel: 011/3617-593, 3617-580;
Faks: 011/ 3617-597
kabinet.potpredsednika@gov.rs

KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE
Verica Kalanović, potpredsednik Vlade
Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 15
Tel: 011/285-5000;
Faks: 011/ 285-5097

MINISTARSTVO ODBRANE
www.mod.gov.rs
Dragan Šutanovac, ministar
Beograd, Birčaninova 5
Tel: Press služba 011/3006-311
Fax: 011/ 3006-062
E-mail: info@mod.gov.rs

MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA www.mfa.gov.rs
Vuk Jeremić, ministar
Beograd, Kneza Miloša 22-26
Tel:011/361 63 33,361 56 66,30 68 000
Fax: 011/361 83 66
E-mail: msp@mfa.rs

MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA
www.kultura.gov.rs
Predrag Marković, ministar
Beograd, Vlajkovićeva 3
Tel/fax:011/3398 172,3398-811
E-mail: kabinet@kultura.gov.rs

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA
www.merr.gov.rs
Nebojša Ćirić, ministar
Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 15
Tel: 011/285-5000;
Faks: 011/285-5097
press@merr.gov.rs

MINISTARSTVO VERA I DIJASPORE
www.mzd.gov.rs
Srđan Srećković, ministar
Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 2
Tel: 011/311 2811
Fax: 011/311 3527
E-mail: info@mzd.gov.rs

MINISTARSTVO FINANSIJA
www.mfin.gov.rs
Mirko Cvetković, ministar
Beograd, Kneza Miloša 20
Tel:011/3614 007,3642 606
Fax: 011/3618 961
E-mail: press@mfin.gov.rs

MINISTARSTVO PRAVDE
www.mpravde.gov.rs
Snežana Malović, ministar
Beograd, Nemanjina 22–26
Tel/faks:011/361 65 49, 361 65 48
E-mail: kabinet@mpravde.gov.rs

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
www.minpolj.gov.rs
Dušan Petrović, ministar
Beograd, Nemanjina 22
Tel: 011/306 50 38,011/306 50 39
Fax. 011/361 62 72
E-mail: office@minpolj.gov.rs

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
www.minrzs.gov.rs
Rasim Ljajić, ministar
Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 2
Tel: 011/3112 916, 3616 263
Faks: 011/3114-650
E-mail: ministar@minrzs.gov.rs, pr_sluzba@minrzs.gov.rs

MINISTARSTVO PROSVETE I NAUKE
www.mp.gov.rs
dr Žarko Obradović, ministar
Beograd, Nemanjina 22–26
Tel: 011/361 64 89
Fax: 011/361 64 91
E-mail: kabinet@mp.gov.rs

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
www.mup.gov.rs
Ivica Dačić, ministar
Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2
Tel: 011/30 62 000/ lokal 2601
E-mail: info@mup.gov.rs

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU
www.drzavnauprava.gov.rs
Milan Marković, ministar
Beograd, Birčaninova 6
Tel:011/3613 654, 3616 432
Fax: 011/2685 396
E-mail: kabinet@mduls.gov.rs, info@mduls.gov.rs

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
www.mos.gov.rs
Snežana Samardžić-Marković, ministar
Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 2
Tel: 011/3130 9 12, 3117 628
Faks: 011/3130 915
E-mail: office@mos.gov.rs

MINISTARSTVO ZDRAVLJA
www.zdravlje.gov.rs
Zoran Stanković, ministar
Beograd, Nemanjina 22-26
Tel: 011/3613-730, 3616-540
Faks: 011/2656-548

MINISTARSTVO ZA INFRASTRUKTURU I ENERGETIKU
www.mi.gov.rs
Milutin Mrkonjić, minista
Beograd, Nemanjina 22–26
Tel:011/3616 431
Faks: 011/3617 486
E-mail: mrkonjicm@mi.gov.rs

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA
www.ekoplan.gov.rs
Oliver Dulić, ministar
Beograd, Nemanjina 11
Tel:011/3617 717
Faks: 011/3617 722
E-mail: info@ekoplan.gov.rs

MINISTARSTVO ZA KOSOVO I METOHIJU
www.kim.gov.rs
Goran Bogdanović
Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 2
Tel:011/3111 019, 3111 425
E-mail: kabinet@kim.gov.rs

MINISTAR BEZ PORTFELJA
www.kornrp.gov.rs
dr Sulejman Ugljanin
Beograd, Nemanjina 11
Tel: 011/3065 960, 36 17 314
E-mail: kabinet@mbp.gov.rs, kancelarija@kornrp.gov.rs

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA INFORMACIJE
www.vojvodina.gov.rs
Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 16
Tel.: +381 21 475-40-16 , 456-246
Faks: +381 21 475-40-17
E-mail: psinf@vojvodina.gov.rs

Državne institucije

Zaštitnik građana Republike Srbije (Ombudsman)

Saša Janković
www.zastitnik.rs
Deligradska 16, 11000 Beograd (Slavija)
Tel: 011/2068 100
Faks: 011/ 2068 182
E-mail: zastitnik@zastitnik.rs
Poverenik za informacije od javnog značaja

Rodoljub Šabić
www.poverenik.org.rs
Svetozara Markovića 42, 11000 Beograd
Tel: 011/2681 255, 2681 137
Fax: 011/ 2685 023
E-mail: office@poverenik.org.rs

Skupština Republike Srbije
Kralja Milana 14, 11000 Beograd
Tel:011/322 20 01
www.parlament.gov.rs


Državne institucije

Pravosudni organi

VRHOVNI KASACIONI SUD REPUBLIKE SRBIJE
www.vk.sud.rs
Nemanjina 9, Beograd
Tel:011 3604-606

USTAVNI SUD REPUBLIKE SRBIJE
www.ustavni.sud.rs
Nemanjina 26, Beograd
Tel: 011 361-6372
Faks: 011 2658-970
E-mail: informacija@ustavni.sud.rs
(slobodan pristup informacijama od javnog značaja)

VISOKI SAVET SUDSTVA
Nemanjina 22-26, Beograd
Tel: 011/363-42-58
Faks: 011/3619-376
E-mail: sekretarijat@vss.sud.rs

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU
www.trgsud.org.rs
(bivši Trgovinski sud)
Masarikova 2, Beograd
Tel:011 2060-300

PRIVREDNI APELACIONI SUD
www.portal.sud.rs
Nemanjina 9, Beograd
Tel:011 3604-606

APELACIONI SUD
www.bg.ap.sud.rs
Nemanjina 9, Beograd
Tel. 011 363 50 41
E-mail: apelacionisud.bgd@bg.ap.sud.rs

UPRAVNI SUD
www.up.sud.rs
Nemanjina 9, Beograd
Tel:011 363 5174
Faks: 011 363 52 85
E-mail: kabinet@up.sud.rs

PALATA PRAVDE
(krivični sudovi)
Savska 17a, Beograd
Tel: 011/3601-400, 3601-401

VIŠI SUD U BEOGRADU
www.bg.vi.sud.rs
Savska br.17-a, Beograd
Tel: 011 36 01 400
Faks: 011 66 82 771
E-mail: uprava@bg.vi.sud.rs

REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO
www.rjt.gov.rs
Nemanjina 22-26, Beograd
Tel:011 3613-734

TUŽILAŠTVO ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL
Ustanička 29, Beograd
Tel:011 3082-670

TUŽILAŠTVO ZA RATNE ZLOČINE
www.tuzilastvorz.org.rs
Ustanička 29, Beograd
Tel:011 3082-650, 3082-679(odnosi sa javnošću)

VIŠE TUŽILAŠTVO
Savska 17a, Beograd
Tel: 011/3601-400, 3601-401

PRVO OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU
(bivše Prvo, Drugo, Treće, Četvrto i Peto opštinsko javno tužilaštvo)
Savska 17a, Beograd
Tel: 011/601-400,3601-401

DRUGO OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU
Savska 17a, Beograd
Tel: 011/3601-400, 3601-401

APELACIONO TUŽILAŠTVO
Savska 17a, Beograd
Tel: 011/3601-400, 3601-401

PREKRŠAJNI SUD U BEOGRADU
www.bg.pk.sud.rs
Timočka 14, Beograd
Tel:011 2836-168

VIŠI PREKRŠAJNI SUD SRBIJE SA SEDIŠTEM U BEOGRADU
www.bg.vp.sud.rs
Timočka 15, Beograd
Tel:3083-400

REPUBLIČKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO
Nemanjina 22-26, Beograd
Tel:3613-734

Rent a car Beograd

Potreban Vam je auto na dan, dva ili za vikend, Ostajete mesec dana? Nema problema . Beograd ima puno agencija za renta car u kojima cete naci auto za Vas. Pogledajte sve agencijeRent a car Beograd

Beograd Apartmani

Jeftiniji nego hoteli, veci, imacete osecaj kao da zivite u Beogradu, bar tih nekoliko dana. Veliki izbor, odlicne cene.Beograd -Hoteli Apartmani

Zubari u Beogradu

Dentalni turizam. Posetite Beograd i ustedite na dentalnim radovima. Jeftinije i do 70% nego u USA ili Evropi.Zubari Beograd

Za lepotu i zdravlje

Zelite da zivite zdrav zivot. To je deo lepote. Zdravlje. U Beogradu ima dosta mesta na kojima mozete da ucinite dosta za svoje zdravlje i svoju lepotu. Pogledajte neke od tih mesta.Saloni lepote i zdravlja Beograd

Škola jezika

Engleski ili neki drugi jezik Vam je neophodan ako hocete da napredujete u poslu, putujete, upoznate druge narode, kulture. Naucite jezik brzo i lako. Nove metode (Lozanov, Pametne table) ce Vam pomoci u tome. Nadjite pravu skolu za Vas Škola jezika Beograd

Frizerski saloni

Frizeri su neophodni. Potraga za dobrim frizerom je konstantna. Nadjite i Vi pravoga frizera na beograd123.comFrizerski saloni u Beogradu

Pametne kuce

Nadjite pravu plazu za Vas , ili skijaliste, a jednim okom pazite na kucu. Sa pametnim kucama sve je moguce , Treba samo da imate telefon ili IPad sa Vama . A ko ga nema danas.Kompjuteri, Laptopovi, Mobilni prodaja

Advokati

Kupujete prodajete nekretnine. Registrujete preduzece. Ako su Vam potrebni advokati nadjite ih na beograd123.com. Nekada je sve to brze i jednostavnije sa advokatom. Nadjite dobroga advokata Advokati u Beogradu Srbiji

   Upisite Vasu firmu , brzo, lako
   BESPLATNO    KLIKNI OVDE
Google prva strana = PROFIT