Beograd

Beograd nocu

beograd

Kalemegdan Beograd

Kalemendanska tvrdjava Beograd

belgrade kalemegdan

Beograd - hram Svetoga Save

Svetosavski hram.

parking management Toronto

Knez Mihajlova

Glavna ulica Knez Mihajlova.

handicap access

Fakulteti u Beogradu

Beograd.Lep. Fascinantan.

Hocete da studirate? Veliki izbor. Izaberite fakultet koji Vam najvise odgovara..

Fakulteti u Beogradu, Srbija

 

Arhitektonski fakultet
Adresa fakulteta: Bulevar Revolucije 73/II, 11000 Beograd.
Web:www.arh.bg.ac.rs
e-mail: fakultet@arh.bg.ac.rs
+381113225254

Biološki fakultet
Adresa fakulteta: Studentski Trg 3, 11000 Beograd.
Web:www.bio.bg.ac.rs
e-mail:dekanat@bf.bio.bg.ac.rs
+38111186635

Ekonomski fakultet
Adresa fakulteta: Kamenička 8, 11000 Beograd.
Web:www.ekof.bg.ac.rs
e-mail: ekof@ekof.bg.ac.rs
+381113021240

Elektrotehnički fakultet
Adresa fakulteta: Bulevar Kralja Aleksandra 73, 11000 Beograd.
Web:www.etf.bg.ac.rs
e-mail:dekanat@etf.bg.ac.rs
+381113218321

Fakultet bezbednosti
Adresa fakulteta: Gospodara Vučića 50, 11000 Beograd.
Web:www.fb.bg.ac.rs
e-mail: dekanat@fb.bg.ac.rs
+381112451843

Fakultet organizacionih nauka
Adresa fakulteta: Jove Ilića 154, 11000 Beograd.
Web: www.fon.bg.ac.rs
e-mail: dekanat@fon.bg.ac.rs
+38111493492

Fakultet političkih nauka
Adresa fakulteta: Jove Ilića 165, Voždovac, 11000 Beograd.
Web: www.fpn.bg.ac.rs
e-mail: fpn@fpn.bg.ac.rs
+381113092999

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Adresa fakulteta: Blagoja Parovića 156, 11000 Beograd
Web: www.dif.bg.ac.rs
e-mail: dekanat@dif.bg.ac.rs
+381113555000

Fakultet veterinarske medicine
Adresa fakulteta: Bulevar JNA 18, 11000 Beograd.
Web: www.vet.bg.ac.rs
e-mail: stojicv@vet.bg.ac.rs
+381113615436

Fakultet za fizičku hemiju
Adresa fakulteta: Studentski Trg 12-16, 11000 Beograd.
Web: www.ffh.bg.ac.rs
e-mail: ffh@ffh.bg.ac.rs
+381112187133

Fakultet za spacijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Adresa fakulteta: Visokog Stevana 2, 11000 Beograd.
Web: www.fasper.bg.ac.rs
e-mail: info@fasper.bg.ac.rs
+381112183036

Farmaceutski fakultet
Adresa fakulteta: Vojvode Stepe 450, 11000 Beograd.
Web: www.pharmacy.bg.ac.rs
e-mail: info@pharmacy.bg.ac.rs
+381113970349

Filološki fakultet
Adresa fakulteta: Studentski Trg 3, 11000 Beograd.
Web: www.fil.bg.ac.rs
e-mail:info@fil.bg.ac.rs
+381112638622

Filozofski fakultet
Adresa fakulteta: Čika Ljubina 18-20, 11000 Beograd.
Web: www.f.bg.ac.rs,
e-mail: info@f.bg.ac.rs
+38111328550

Fizički fakultet
Adresa fakulteta: Studentski Trg 12, 11000 Beograd.
Web:www.ff.bg.ac.rs
e-mail:mirzetas@ff.bg.ac.rs
+38111630152

Geodetski fakultet
Adresa fakulteta: Studentski Trg 3/III, 11000 Beograd.
Web: www.gef.bg.ac.rs
e-mail:dekanat@gef.bg.ac.rs
+381112637421

Građevinski fakultet
Adresa fakulteta: Bulevar Kralja Aleksandra 73/I, 11000 Beograd‚.
Web:www.grf.bg.ac.rs
e-mail: george@grf.bg.ac.rs
+381113370102

Hemijski fakultet
Adresa fakulteta: Studentski Trg 12-16, 11000 Beograd.
Web: www.chem.bg.ac.rs
e-mail: dekan@chem.bg.ac.rs
+381113282111

Matematički fakultet
Adresa fakulteta: Studentski Trg 16, 11000 Beograd.
Web:www.matf.bg.ac.rs
e-mail: matf@matf.bg.ac. rs
+38111630151

Mašinski fakultet
Adresa fakulteta: Kraljice Merije 18, 11220 Beograd.
Web: www.mas.bg.ac.rs
e-mail: dekan@mas.bg.ac.rs
+381113370339

Medicinski fakultet
Adresa fakulteta: Dr Subotića 8, 11000 Beograd.
Web: www.med.bg.ac.rs
e-mail: mf.bg@med.bg.ac.rs
+381113636300

Poljoprvredni fakultet
Adresa fakulteta: Nemanjina 8, 11080 Zemun.
Web: www.agrifaculty.bg.ac.rs
e-mail: office@agrifaculty.bg.ac.rs
+381112615315

Pravni fakultet
Adresa fakulteta: Bulevar Kralja Aleksandra 67, 11000 Beograd.
Web: www.ius.bg.ac.rs
e-mail:pravni@ius.bg.ac.rs
+381113027600

Pravoslavni bogoslovski fakultet
Adresa fakulteta: Mije Kovačevića 11b, 11000 Beograd.
Web:www.bfspc.bg.ac.rs
e-mail:dekan@bfspc.bg.ac.rsu
+381112762958

Rudarsko-geološki fakultet
Adresa fakulteta: Đušina 7, 11000 Beograd.
Web: www.rgf.bg.ac.rs
e-mail: dean@rgf.bg.ac.rs
+381113219100

Saobraćajni fakultet
Adresa fakulteta: Vojvode Stepe 305, 11000 Beograd.
Web: www.sf.bg.ac.rs
e-mail:dean@sf.bg.ac.rs
+381113976017

Stomatološki fakultet
Adresa fakulteta: Dr Subotića 8, 11000 Beograd.
Web: www.stomf.bg.ac.rs
e-mail:stomfak@rcub.bg.ac.rs
+381112685064

Tehnološko - metalurški fakultet
Adresa fakulteta: Karnegijeva 4, 11000 Beograd.
Web:www.tmf.bg.ac.rs
e-mail:tmf@tmf.bg.ac.rs
+381113370460

Učiteljski fakultet
Adresa fakulteta: Narodnog fronta 43, 11000 Beograd.
Web: www.uf.bg.ac.rs,
e-mail:dekanat@uf.bg.ac.rs
+381113615225

Šumarski fakultet
Adresa fakulteta: Kneza Višeslava 1, 11000 Beograd.
Web: www.sfb.bg.ac.rs
e-mail: sf.bg@sezampro.rs
+381113553122

VOJNA AKADEMIJA
Pavla Jurišića Šturma 33, tel.
3603-247
www.va.mod.gov.rs

KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKA AKADEMIJA
Zemun, Cara Dušana 196,
tel. 3161-444,
www.kpa.edu.rs

Fakulteti u Beogradu, Srbija

PRIVATNI

UNIVERZITET "BRAĆA KARIĆ"
Palmira Toljatija 3,
tel. 2699-039
www.uni-bk.ac.rs

Fakultet za menadžment "Braća Karić"
Palmira Toljatija 3, tel.
2604-022
www.management.uni-bk.ac.rs

Fakultet za trgovinu i bankarstvo "Janićije i Danica Karić"
Palmira Toljatija 3
tel. 2604-995
www.ftb.uni-bk.ac.rs

Akademija umetnosti "Braća Karić"
Nemanjina 28,
tel. 3618-715
www.akademijaumetnosti.edu.rs

Fakultet za menadžment u sportu
Gradski park 2
Zemun
tel. 3771-623
www.fms.rs

Fakultet za ekonomiju i političke nauke
Palmira Toljatija 3
tel. 269-2215
Fakultet za strane jezike
Palmira Toljatija 3
tel. 269-5211

EVROPSKI UNIVERZITET
Carigradska 28, tel.
3341-583
www.eu.ac.rs

Fakultet za inženjerski internacionalni menadžment
Carigradska 28
, tel. 3228-821
Fakultet za evropski biznis i marketing
Vo,jvode Dobrnjca 15
tel. 3392-992

Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća
Venizelosova 31
, tel. 3392-456
www.fmmsp.edu.rs

Institut za američki biznis – MBA univerzitet
Cetinjska 2
tel. 3225-844
Medicinska akademija – US Medical School
Tadeuša Košćuška 63,
tel. 3036-880

MEGATREND UNIVERZITET
Goce Delčeva 9a,
tel. 220-3000
www.megatrend-edu.net

Fakultet za poslovne studije
Goce Delčeva 9a,
tel. 220-3062

Geoekonomski fakultet
Bulevar umetnosti 29,
tel. 2147-208

Fakultet za državnu upravu i administraciju
Bulevar umetnosti 29,
tel. 2147-208

Fakultet za umetnost i dizajn
Knez Mihailova 52
tel. 2628-326,
www.fudmegatrend.net

UNIVERZITET "SINGIDUNUM"
Danijelova 32
tel. 3093-216
www.singidunum.ac.rs

Poslovni fakultet
Danijelova 32
tel. 3093-206
www.pfb.singidunum.ac.rs

Fakultet za informatiku i menadžment
Danijelova 32,
tel. 3093-208
www.fim.singidunum.ac.rs

Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment
Danijelova 32
tel. 3093-207
www.fthm.singidunum.ac.rs

Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju
Bul. vojvode Mišića 43
tel. 30-666-70
www.fefa.edu.rs

Fakultet za primenjenu ekologiju ''Futura''
Bul. Mihajla Pupina 12a
tel. 311-7969
www.futura.edu.rs

Fakultet za medije i komunikaciju
Bul. kralja Aleksandra 79
tel. 2424-800
www.fmk.singidunum.ac.rs

UNIVERZITET "UNION"
Andre Nikolića 69
tel. 3064-500
www.union.edu.rs

Fakultet za graditeljski menadžment
Cara Dušana 62-64
tel. 2180-271
www.fgm.edu.rs

Fakultet za dizajn
Krfska 7
tel. 2410-336
www.design.edu.rs

Fakultet za preduzetnički biznis
Cara Dušana 62-64
tel. 2180-287
www.fpb.edu.rs

Računarski fakultet
Knez Mihailova 6/V
tel. 2633-321
www.raf.edu.rs

Beogradska bankarska akademija
Zmaj Jovina 12
tel. 2621-730
www.bba.co.sr

Fakultet za menadžment nekretnina
Cara Dušana 62-64
tel. 2180-271,
www.fmn.edu.rs

Pravni fakultet
Goce Delčeva 36
tel. 209-5501
www.pravnifakultet.rs

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
Tadeuša Košćuška 63,
tel. 328-3629
www.fit.edu.rs

AKADEMIJA LEPIH UMETNOSTI
Takovska 49a,
tel. 276-3434
www.alu.edu.rs

Fakultet dramskih umetnosti
Bul. umetnosti 20 Novi Beograd
tel. 2135-684
www.fdubg.com

Fakultet likovnih umetnosti
Pariska 16
tel. 2630-635,
www.flu.bg.ac.rs

Fakultet muzičke umetnosti,
Kralja Milana 50,
tel. 2659-466,
www.fmu.bg.ac.rs

Fakultet primenjenih umetnosti
Kralja Petra I 4
tel. 3285-065
www.fpu.edu.rs

Rektorat Univerziteta umetnosti
Kosančićev venac 29
tel. 2625-166
faks 2629-785
www.arts.bg.ac.rs

Rent a car Beograd

Potreban Vam je auto na dan, dva ili za vikend, Ostajete mesec dana? Nema problema . Beograd ima puno agencija za renta car u kojima cete naci auto za Vas. Pogledajte sve agencijeRent a car Beograd

Beograd Apartmani

Jeftiniji nego hoteli, veci, imacete osecaj kao da zivite u Beogradu, bar tih nekoliko dana. Veliki izbor, odlicne cene.Beograd -Hoteli Apartmani

Zubari u Beogradu

Dentalni turizam. Posetite Beograd i ustedite na dentalnim radovima. Jeftinije i do 70% nego u USA ili Evropi.Zubari Beograd

Za lepotu i zdravlje

Zelite da zivite zdrav zivot. To je deo lepote. Zdravlje. U Beogradu ima dosta mesta na kojima mozete da ucinite dosta za svoje zdravlje i svoju lepotu. Pogledajte neke od tih mesta.Saloni lepote i zdravlja Beograd

Škola jezika

Engleski ili neki drugi jezik Vam je neophodan ako hocete da napredujete u poslu, putujete, upoznate druge narode, kulture. Naucite jezik brzo i lako. Nove metode (Lozanov, Pametne table) ce Vam pomoci u tome. Nadjite pravu skolu za Vas Škola jezika Beograd

Frizerski saloni

Frizeri su neophodni. Potraga za dobrim frizerom je konstantna. Nadjite i Vi pravoga frizera na beograd123.comFrizerski saloni u Beogradu

Pametne kuce

Nadjite pravu plazu za Vas , ili skijaliste, a jednim okom pazite na kucu. Sa pametnim kucama sve je moguce , Treba samo da imate telefon ili IPad sa Vama . A ko ga nema danas.Kompjuteri, Laptopovi, Mobilni prodaja

Advokati

Kupujete prodajete nekretnine. Registrujete preduzece. Ako su Vam potrebni advokati nadjite ih na beograd123.com. Nekada je sve to brze i jednostavnije sa advokatom. Nadjite dobroga advokata Advokati u Beogradu Srbiji

 

   Upisite Vasu firmu , brzo, lako
   BESPLATNO    KLIKNI OVDE
Google prva strana = PROFIT